Bülten 2018

Bülten 2018-114 Mevduat Faizlerine Geçici Olarak Uygulanan Gelir Vergisi Tevkifat Oranları

BÜLTEN 2018-114

MEVDUAT FAİZLERİNE GEÇİCİ OLARAK UYGULANAN GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

31 Ağustos 2018 gün ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığının 30 Ağustos 2018 gün ve 53 Sayılı Kararında;

“22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

denilmiştir.

Buna göre; tespit edilen edilen faiz ve kar paylarına uygulanacak vergi tevkifat oranları  aşağıdadır.

1-Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz  katılma hesaplarına ödenen kar paylarından; 53 Nolu Karara Göre Geçici Olarak Uygulanacak Gelir  Vergisi Tevkifat Oranı % Tevkifat

Oranı %

i-Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli  hesaplarda 20 18
ii-1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda 16 15
iii-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 13 13
2-Mevduat faizlerinden;
i-Vadesiz ve ihbarlı  hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda  5 15
ii-1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda  3 12
iii-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda  0 10
3-Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;
i- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli  hesaplarda  5  15
ii-1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda  3  12
iii-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda  0  10

Bu karar, yayımı tarihinden(31 Ağustos 2018) itibaren üç ay süreyle sınırlı olarak vadesiz  ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren üç ay içinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara  ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanmak üzere 31 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu karara eklenen geçici madde ile, belirtilen  üç ayın sona erdiği tarihi izleyen  günden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına bu karardan önceki kararda yer alan tevkifat oranları uygulanacaktır.

53 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,31.08.2018