Bülten 2018

Bülten 2018-61 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No: 3

BÜLTEN 2018-61

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 3)

7 Nisan 2018 gün ve 30384 sayılı  Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından

yayımlanan “Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No: 3“ ile Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler, 27/3/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sözü edilen genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,09.04.2018