Bülten 2018

Bülten 2018-62 Yıllık İşletme Cetvellerinin 30 Nisan 2018 Tarihine Kadar Gönderilmesi ve Sanayi Sicil Belgelerinin Vize İşlemleri

BÜLTEN ( E.Ö. 2018/62)

YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİN 30 NİSAN 2018 TARİHİNE KADAR GÖNDERİLMESİ VE SANAYİ SİCİL BELGELERİNİN VİZE İŞLEMLERİ

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’ na göre Sanayi Sicil Belgesi alan kuruluşların, her yıl Nisan ayı sonuna kadar “ Yıllık İşletme Cetveli ” verme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu nedenle, Sanayi Sicil Belgeli kuruluşların 2017 yılı Yıllık İşletme Cetvellerini tanzim ederek, Nisan ayı mesai bitimine kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının; https://sanayisicil.sanayi.gov.tr Internet adresinden veya https://www.sanayi.gov.tr/ Internet adresinde “E-Hizmetler” menüsü içinde “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” başlıklı bölümden elektronik ortamdan verilmesi gerekmektedir.

Sanayi Siciline kayıtlı bulunan işletmelerin bu yükümlülüğü belirtilen süre içinde yerine getirmemeleri halinde İdari Para Cezası uygulanır. 2018 yılında verilecek olan cetvellerin süresinde verilmeme cezası 1.046 TL’dir.

Ayrıca ; Sanayi Sicil Belgelerinin vize işlemleri 2 yılda bir yapılmakta olup, vize işlemlerinin buna göre yapılması gerekmektedir.

Birden fazla üretim yeri olan sanayi işletmelerinin farklı adreslerde faaliyette bulunulan her üretim yeri için ayrı Sanayi Sicil Belgesi düzenlendiğinden bunlar da vize ettirilmelidir.

Sanayi sicil belgesinin vize tarihi geçirildiğinde Elektrik Dağıtım Şirketi kullanılan sanayi elektriği tarifesini normal elektrik tarifesine çevirmektedir. Katma Değer Vergisi Kanununun 11/c maddesinde yer alan ihraç kayıtlı satış nedeniyle tecil terkin ve ihraç kayıtlı satış KDV iade işlemlerinden yararlanamamaktadır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,11.04.2018