Bülten 2018

Bülten 2018-56 Nisan 2018 Vergi Takvimi

BÜLTEN (2018-56)

NİSAN 2018 VERGİ TAKVİMİ

İlk Tarih   Son Tarih Konu
01/03/2018   02/04/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/03/2018   02/04/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2018   02/04/2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi
01/03/2018   02/04/2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
01/03/2018   02/04/2018 2017 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/03/2018   02/04/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/04/2018   10/04/2018 16-31 Mart 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/04/2018   10/04/2018 16-31 Mart 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2018   16/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2018   16/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2018   16/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/04/2018   16/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2018   16/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2018   16/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/04/2018   16/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/04/2018   20/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2018   20/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/04/2018   20/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2018   20/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2018   20/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2018   20/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2018   24/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/04/2018   24/04/2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/04/2018   24/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/04/2018   24/04/2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/04/2018   24/04/2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/04/2018   24/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/04/2018   25/04/2018 2017 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
16/04/2018   25/04/2018 1-15 Nisan 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2018   25/04/2018 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
01/04/2018   25/04/2018 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
16/04/2018   25/04/2018 1-15 Nisan 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/04/2018   26/04/2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/04/2018   26/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/04/2018   26/04/2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/04/2018   26/04/2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/04/2018   26/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/04/2018   26/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/04/2018   30/04/2018 2017 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
01/04/2018   30/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/04/2018   30/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/04/2018   30/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2018   31/05/2018 2017 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında)