Bülten 2018

Bülten 2018-72 Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar

BÜLTEN 2018-72

AKARYAKIT ÜRÜNLERİNE UYGULANACAK ÖTV TUTARLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR

17 Mayıs 2018 gün ve  30424 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11818 sayılı “Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar”  ile,

17.5.2018 tarihinden itibaren ekte yer alan petrol ürünlerinin ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan rafineri çıkış fiyatlarında, bu tarihten itibaren meydana gelecek artış durumunda, söz konusu malların özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle,

Azalış olması durumunda ise, özel tüketim vergisi tutarları 17.05.2018 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarını geçmeyecek şekilde uygulanacağı, kararlaştırılmıştır.

Bu uygulamanın usul ve esasları Maliye Bakanlığınca tespit edilecektir.

Bu karara ve eki listeye ulaşmak için tıklayınız

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,17.05.2018