Bülten 2018

Bülten 2018-34 Serbest Meslek Erbabı Tarafından  Defter Beyan Sistemine Yapılması Gereken Ocak 2018 Kayıt Süresi Uzatıldı

BÜLTEN (2018-34)

SERBEST MESLEK ERBABI TARAFINDAN  DEFTER BEYAN SİSTEMİNE YAPILMASI GEREKEN OCAK 2018 KAYIT SÜRESİ UZATILDI

23/02/2018 tarihli ve VUK-100 / 2018-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

1-26 Şubat 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Nisan 2018 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.

2- Ocak 2018 dönemi  için verilmesi gereken beyannameler Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilebileceği gibi, mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden, Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

İlgili sirküler aşağıdadır

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,23.02.2018

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/100

Tarihi: 23/02/2018

Sayısı: VUK-100 / 2018-4

1. Giriş: Defter-Beyan Sisteminin ilk defa kullanılmaya başlanması nedeniyle Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Sisteme 2018/Ocak dönemi için yapılması gereken kayıtlara ilişkin sürenin uzatılması ile söz konusu dönem için verilmesi gereken beyannamelerin, mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden, Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilmesi bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. 2018/Ocak Dönemine İlişkin Olarak Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıtlara İlişkin Sürenin Uzatılması:

26 Şubat 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Nisan 2018 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.

3. 2018/Ocak Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla da Verilebilmesi:

Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler tarafından 2018/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı