Bülten 2018-29 Denizaltı Karayolu Tünellerinden Geçiş Ücretlerinin KDV’si

BÜLTEN 2018-29

DENİZALTI KARAYOLU TÜNELLERİNDEN GEÇİŞ ÜCRETLERİNİ KATMA DEĞER VERGİSİ %8’ E İNDİRİLDİ

3 Şubat 2018 gün ve 30321 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1 Şubat 2018 gün ve 2018/11333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 24 Aralık 2007 tarihli 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının  Tespitine İlişkin Karar ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 30 numaralı sırasında yer alan “ köprülerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve denizaltı karayolu tünellerin” ibaresi eklenmiştir.

Bilindiği üzere, söz konusu II sayılı liste %8 oranına tabi mal ve hizmetlerin yer aldığı listedir.

Değişiklik öncesi hüküm,

30- 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin geçiş ücretleri,

şeklinde iken, aşağıdaki gibi olmuştur.

30- 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin ve denizaltı karayolu tünellerin  geçiş ücretleri,

Bu hükme göre, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin geçiş ücretleri %8 oranında KDV’ye tabi iken, aynı kanun gereğince yaptırılan denizaltı karayolu tünellerinin  geçiş ücretleri de bu Bakanlar  Kurulu Kararının yayım tarihi olan 3 Şubat 2018 tarihinden itibaren %8 oranında KDV’ye tabi olmuştur.

Şu anda bu kapsama giren denizaltı karayolu tüneli, İstanbul’da bulunan, Avrasya tünelidir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,03.02.2018