Bülten 2018

Bülten 2018-134 Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler Tebliğinde Değişiklikler

BÜLTEN 2018-134

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/52)

16 Kasım 2018 gün ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara  İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/52) yayımlanmıştır.

Bu tebliğde, 28.02.2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in mülga 8 inci maddesi başlığı ile birlikte   06.10. 2018 tarih ve 30557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51) ile değiştirilmiş hükmü tekrar yeniden düzenlenmiştir.

Sözü edilen madde; “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler.” ile ilgilidir

Sözü edilen Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız