Bülten 2018

Bülten 2018-5 Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ 16-İndirimli Oran İstisna-

BÜLTEN (2018-5)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 16)

İNDİRİMLİ ORAN İSTİSNASI

31 Aralık 2017 gün ve 30287 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16)” yayınlandı.

Bu genel tebliğde;

1- Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarında istisna,

2- Ön ödemeli elektronik haberleşme hizmetlerinin vergilendirilmesi,

3- İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2018 yılı için 11.400 TL olarak belirlendiği,

açıklanmıştır.

Bu genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 01.01.2018