Bülten 2018

Bülten 2018-132 Tapu Harçları-150 M2 Den Büyük Konutlar ve İş Yerlerinin Teslim KDV’si-Mobilya Teslimlerinin KDV’si- Taşıtların ÖTV’si-Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletlerinin ÖTV’si 31 Aralık 2018 Tarihine Kadar İndirildi

BÜLTEN 2018-132

TAPU HARÇLARI-150 M2 DEN BÜYÜK KONUTLAR VE İŞ YERLERİNİN  TESLİM KDV’Sİ-MOBİLYA TESLİMLERİNİN KDV’Sİ- TAŞITLARIN ÖTV’Sİ-BEYAZ EŞYA VE ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNİN ÖTV’Sİ  31 ARALIK 2018 TARİHİNE KADAR İNDİRİLDİ

31 Ekim 2018 gün ve 30581 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

-Tapu harçlarında uygulanan oran indiriminin(Alıcı Binde 1,5, Satıcı Binde 1,5) süresi 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmaktadır.

-Konut ve işyeri teslimlerinde (bina ve bağımsız bölüm şeklinde olanlar) uygulanan KDV oran indiriminin (%8) süresi 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmaktadır.

-Mobilya teslimlerinde KDV oranı 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere %8’e indirilmektedir.

-31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere; tır çekicileri, minibüs, midibüs, otobüs, kamyon, kamyonet (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alanlar hariç) ve bazı özel amaçlı taşıtların teslimlerinde katma değer vergisi oranı %1’e indirilmektedir.

-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan hafif ticari araçlar, 9 koltuklu binek araçlar, bazı hibrit araçlar ve 1600 cm³’ü geçmeyen binek otomobillerinden %45 ve %50 oranına tabi olanlarının ÖTV oranlarında 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere indirim yapılmaktadır.

-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı malların (beyaz eşyalar ve elektrikli küçük ev aletleri) ÖTV oranları 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere %0 olarak belirlenmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Kararına ulaşmak için tıklayınız.