Bülten 2018

Bülten 2018-24 2018 Yılı İçin Defter Beyan Sistemi Uygulaması

 

BÜLTEN (2018-24)

1 OCAK 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN DEFTER-BEYAN SİSTEMİNİ KULLANACAK SERBEST MESLEK ERBABI  VE BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN SİSTEME KAYDI VE DEFTER KAYITLARI

1-Defter-Beyan Sistemi Nedir?

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanıyan ve kapsamda yer alan mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanında yer alan diğer bilgilerini mükelleflerin bilgisine sunan sistemdir.

2-Sistemi Kullanmak Zorunlu mu?

Serbest meslek erbapları, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin Sistemi kullanmaları zorunludur.

3-Sistem Hangi Tarihten İtibaren Kullanılacaktır ?

a-Serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 01.01.2018,

b-Basit usule tabi mükellefler 01.01.2018,

c-İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler 1/1/2019, (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018)

tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklardır.

4-Defter-Beyan Sistemine Kimler Başvuru Yapabilir?

a-Basit usule tabi mükellefler,

– Kendileri,

– Aralarında “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)” düzenledikleri meslek odaları, veya “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzaladıkları meslek mensupları aracılığıyla,

b-İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı elde eden mükellefler ise,

– Kendileri veya

-“Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenledikleri meslek mensupları aracılığıyla

başvuru yapabileceklerdir.

5-Sisteme Başvuru Süresi Nedir?

31.12.2017 tarihine kadar Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular;

-Serbest meslek erbapları tarafından 31.01.2018,

-Basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 30.06.2018,

tarihine kadar yapılabilecektir.

6-Başvuruyu Kimler Yapabilir ?

Başvuru, mükelleflerin kendileri tarafından yapılabileceği gibi, aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalanan meslek mensupları ya da meslek odaları (basit usule tabi mükelleflerle sınırlı olmak üzere) aracılığıyla da yapılabilecektir.

7-Defter-Beyan Sistemini Kullanmak İçin Kullanıcı Kodu ve Şifre Nasıl Alınır?

Sisteme giriş sırasında kullanılacak şifre bilgisi, mükellef veya noterden yetkilendirdiği kişi tarafından gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine yapılacak başvuru ile alınabilecektir.

Mükellefler daha önce alınmış şifrelerini kullanabilirler.

Meslek odaları, sözleşme  düzenledikleri basit usule tabi mükellefler adına, meslek mensupları ise aralarında sözleşme imzaladıkları basit usule tabi mükellefler, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbapları için başvuru yapabileceklerdir.

Defter-Beyan Sistemini kullanmakla yükümlü olan mükellefler ile aralarında sözleşme imzalayan meslek mensuplarının, söz konusu sözleşmelerinin geçerliliğini sürdürmesi koşuluyla, Defter-Beyan Sisteminin kullanımı için yeni bir sözleşme imzalamasına gerek bulunmamaktadır.

8-Başvuru Nereden Yapılabilir?

Başvurular, mükelleflerin gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla veya https://basvuru.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden yapılabilir.

Defter-Beyan Sistemi Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

9-Sistemi Kimler Kullanacak?

Defter-Beyan Sistemi üzerinden defter tutma, beyanname ve bildirim gönderebilme işlemleri, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat düzenlemeleri uyarınca vergi beyannamelerini meslek mensuplarına;

a-İmzalatmak zorunda olan mükelleflerden,

Kendisine elektronik beyanname gönderebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilenlerin kendileri veya meslek mensupları tarafından,

Diğerleri için meslek mensupları tarafından,

b- İmzalatma yükümlülüğü olmayan mükelleflerden,

Kendisine elektronik beyanname gönderebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilenlerin kendileri veya meslek mensupları ya da basit usule tabi olan mükellefler açısından bağlı oldukları meslek odaları tarafından,

Diğerleri için meslek mensupları ya da basit usule tabi olan mükellefler açısından bağlı oldukları meslek odaları tarafından,
yapılabilecektir.

Sistemi kullanacak mükellef, meslek mensubu veya meslek odaları istemeleri halinde, sigortalı olarak çalıştırdıkları çalışanlarını Sistemin belirli fonksiyonlarını kullanmak üzere Sistem kullanıcısı olarak tanımlayabilecek ve yetkilendirebileceklerdir.

10-Sisteme Kayıt Nasıl Yapılacak ?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” ifadesi tıklanarak gelirin türüne göre ilgili alanlar doldurarak satış belgesi kaydedilmektedir.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” ifadesi tıklanarak giderin türüne göre ilgili alanlar doldurarak gider belgesi kaydedilmektedir.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” ifadesi tıklanarak satışın türünden “Diğer İşlemler” seçilerek KDV oranı bölümünün yanında açılan “Diğer İşlemler” kutucuğundan “504-Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler” satırı seçilerek kayıt edilecektir.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Listele” ve “Gider Listele” ifadeleri altında belge bilgisi kriterleri tanımlanarak görüntüleme yapabilir.

Bu şekilde listelenen kayıtlar üzerinde ilgili satıra tek tıklama ile açılan ekranda detayları görüntülenebilir, belgede ya da kayıtta düzenleme yapılacaksa “Belgeye Git” ifadesi tıklanarak ilgili belge detayına gidilerek düzenleme yapılabilmektedir.

Defter ve kayıtlara rakam veya yazıların yanlış girilmesi durumunda, Tebliğde kayıt zamanına ilişkin olarak belirlenen süreler zarfında, Sistem üzerinden yanlış kayıt güncellenebilecek veya iptal edilerek doğru kayıt aynı yöntemle tekrar girilebilecektir.

Beyannameler, Sisteme yapılan kayıtlar esas alınarak oluşturulmaktadır. Beyannamede bir hata bulunulması durumunda, öncelikle söz konusu hatanın kaynağı olan ilgili kayıt düzeltilmelidir.

Beyanname taslak olarak oluşturulduktan sonra, Sistemde gelir ya da gidere yönelik olarak bir değişiklik yapılırsa, bu değişiklikler, beyannamenin tekrar oluşturulması durumunda beyannameye otomatik olarak yansıyacaktır.

Sisteme giriş  https://portal.defterbeyan.gov.tr/ adresinden yapılabilir.

Defter-Beyan Sistemi Kılavuzu için tıklayınız.

Sistem hakkında genel bilgi için  tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,04.01.2018