Bülten 2017Türkiye Denetim Standartları

Bülten 2017-114 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 59-60 Yayınlandı

BÜLTEN 2017-114

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 59-60 YAYINLANDI

8 Aralık 2017 gün ve 30264 sayılı Resmi Gazete’de 59-60 nolu Türkiye Denetim Standartları Tebliği yayınlanmıştır. Bu tebliğler aşağıdadır.

1-59 Nolu Tebliğ ile, Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik Standardı (BDS 320)’i yürürlüğe konulmuştur.

24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik (BDS 320) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 12 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

2-60 Nolu Tebliğ ile, Bağımsız Denetçinin Risk Olarak Değerlendirilmiş Hususlara Karşı Yapacağı İşler Standardı (BDS 330) yürürlüğe konulmuştur.

24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşı Yapacağı İşler (BDS 330) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:13 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 09.12.2017