Bülten 2017Türkiye Denetim Standartları

Bülten 2017-115 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 61-63 Yayınlandı

 

BÜLTEN 2017-115

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 61-63 YAYINLANDI

11 Aralık 2017 gün ve 30267 sayılı Resmi Gazete’de 61-62 nolu Türkiye Denetim Standartları Tebliği yayınlanmıştır.

 

1- 61 Nolu Tebliğ ile;

Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Standardı (BDS 800)’ün yürürlüğe konulmuştur.

9/4/2014 tarihli ve 28967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi (BDS 800) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 35 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

2-63 Nolu Tebliğ ile;

Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Standardı (BDS 810)’un yürürlüğe konulmuştur.

22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler (BDS 810) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 37 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 11.12.2017