Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi (BDS 450) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 15

31 Aralık 2013 Gün ve 28868 Sayılı Resmi Gazete’de  “Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi (BDS 450) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 15 ” yayımlanmıştır.

 Bu tebliğin amacı, “Bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi” şeklinde belirlenmiştir.

İlgili tebliğ ve eki  (BDS 450) Bağımsız denetim standardına ulaşmak için tıklayınız.