Bülten 2017Türkiye Denetim Standartları

Bülten 2017-113 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 55-56-57 Yayınlandı

BÜLTEN 2017-113

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 55-56-57 YAYINLANDI

7 Aralık 2017 gün ve 30263 sayılı Resmi Gazete’de 55-56-57 nolu Türkiye Denetim Standartları Tebliği yayınlanmıştır.Bu tebliğler ile ilgili bilgiler aşağıdadır.

1-55 Nolu Tebliğ ile, Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı BDS 200 yürürlüğe konulmuştur.

13/10/2013 tarihli ve 28794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi (BDS 200) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 2 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

2-56 Nolu Tebliğ ile, Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Standardı (BDS 220)’nin yürürlüğe konulmuştur.

14/11/2013 tarihli ve 28821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol (BDS 220) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:4 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

3-57 Nolu Tebliğ ile, Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi Standardı (BDS 230)’u yürürlüğe konulmuştur.

14/11/2013 tarihli ve 28821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi (BDS 230) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 5 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Not: 12 Aralık 2017 gün ve 30268 sayulı Resmi Gazete’de aşağıdaki düzeltme yayınlanmıştır.

 

“7/12/2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmî Gazete’de alındığı şekliyle yayımlanan, Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 57’nin başlığında yer alan “(FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230)” ibaresi “(BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230)” şeklinde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 11/12/2017 tarihli ve 95314690-010.05-E.2930 sayılı yazısına istinaden düzeltilmiştir.”

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 09.12.2017