Bülten 2017-86 Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Altına Dayalı Kira Sertifikaları Kazançlarında Vergi Tevkifatı

BÜLTEN 2017-86

VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİNCE  İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKALARI KAZANÇLARINDA VERGİ TEVKİFATI

27 Eylül 2017 gün ve 30193 sayılı Resmi Gazete’de, 193  Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda değişiklik yapılmasına  ilişkin Karar 2017/10840 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır.

Bu karara göre;

4746 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında  Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için % 0 (sıfır) tevkifat oranı uygulanacaktır.

Yürürlük tarihi, yayım tarihi olan 27.09.2017 tarihidir.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,30.09.2017