Bülten 2017-80 Emlak Vergisine Esas 2018 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

BÜLTEN 2017-80

EMLAK VERGİSİNE ESAS 2018 YILINDA UYGULANACAK BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ

 

18 Ağustos 2017 gün ve 30150 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 71 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde,  Emlak Vergisine esas olmak üzere 2018 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ,açıklanmıştır.

Bu tebliğ ve eki olan cetvellere ulaşmak için  tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,18.08.2017