Bülten 2017

Bülten 2017-83 Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemelere İlişkin Karar

BÜLTEN (2017-83 )

SERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASI İLE YAPILABİLECEK ÖDEMELERE İLİŞKİN KARAR

20 Eylül 2017 gün ve 30186 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/19718 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Karar” ile

Serbest bölgelerdeki faaliyetler ile ilgili her türlü ödeme  döviz veya Türk Lirası ile yapılabileceği kararlaştırılmıştır.

Daha önce, 11 Mayıs 2017 gün ve 30063 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe giren 2017/10051 sayılı Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile,

Serbest Bölgelerde (Serbest Bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemeler hariç) tüm ödemelerin Türk Lirası ile yapılabileceği kararlaştırılmıştı.

Değişen Bakanlar Kurulu Kararı ile yeni uygulama 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Bu kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları Ekonomi Bakanlığı belirleyecektir.

Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,20.09.2017