Bülten 2017

Bülten 2017-84 Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No:4)

BÜLTEN (2017-84)

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI

GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO:4)

26 Eylül 2017 gün ve 30192 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No:4)” yayınlanmıştır.

Bu Tebliğde, ülkemizin akdetmiş olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında, anlaşmaya taraf diğer ülkenin mukimi gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de icra ettikleri serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer faaliyetler nedeniyle elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Bu tür gelirlerin hangi ülkelerde vergilendirileceği konusundaki düzenlemeler, anlaşmaların “Serbest Meslek Faaliyetleri” ile ilgili 14 üncü maddesinde ve bazı anlaşmaların ek Protokollerinde de yer almaktadır.

ÇVÖ Anlaşmasına taraf olan diğer ülke mukimi tarafından Türkiye’deki hizmet alıcılarına sunulan serbest meslek faaliyeti veya benzer nitelikteki diğer faaliyetler nedeniyle elde edilen gelirlerin ÇVÖ Anlaşmaları kapsamında hangi ülke tarafından vergilendirileceğinin belirlenmesinde, diğer ülke mukimi tarafından faaliyetin Türkiye’de icra edilmesi durumunda, tarafların, ilgili anlaşma kapsamında vergilendirme yetkisinin dağıtımında;

– iş yeri ya da sabit yer unsuru: Faaliyetin Türkiye’de bir iş yeri ya da sabit yer vasıtasıyla gerçekleştirilmesi,

– kalma süresi unsuru: Faaliyetin icrası için bir takvim yılı/mali yıl veya 12 aylık kesintisiz bir dönem içinde bir veya birkaç seferde toplam 6 ayı aşan bir süre veya 183 gün ya da bu süreden daha fazla Türkiye’de kalınması, veya

– ödemenin Türkiye’den yapılması: Ödemenin Türkiye mukimi olan bir kişi tarafından ya da böyle bir kişi adına veya Türkiye’de sahip olunan iş yeri ya da sabit yerden yapılması.

belirleyici olmaktadır.

Tebliğde bu konularla ilgili örnekli açıklamalar bulunmaktadır.

Ayrıca, Tebliğde vergileme yetkisinin Türkiye’de olması halinde ne şekilde iç hukukun uygulanacağı açıklanmakta ve fazla vergi alınması halinde ne şekilde iade yapılacağı açıklanmaktadır.

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,26.09.2017