Bülten 2017

Bülten 2017-82 Kobi Vergilendirme Rehberi

BÜLTEN 2017-82

KOBİ VERGİLENDİRME REHBERİ

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı “Kobi  (Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme) Vergilendirme Rehberi” ni güncelleyerek yayınlamıştır. Bu rehber, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin vergilendirilmesi konusunda, mükellefleri bilgilendirmek amacıyla ilgili mevzuat esas alınarak hazırlanmıştır. Rehberde, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) tanımının yanı sıra mükellefiyet, mükelleflerin başlıca ödevleri, beyanname türleri, beyan zamanı ve son ödeme tarihleri ile vergi mevzuatında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri ilgilendiren istisna ve teşviklere yönelik konular hakkında genel bilgiler yer almaktadır.

Rehbere ulaşmak için tıklayınız