Bülten 2017

Bülten 2017-63 31 Mayıs 2017 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken 2017/Nisan Dönemine İlişkin “Form Ba” ve “Form Bs” Bildirimlerinin Verilme Süresi Uzatıldı

BÜLTEN (2017-63)

31 MAYIS 2017 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKEN 2017/NİSAN DÖNEMİNE İLİŞKİN “FORM BA” VE “FORM BS” BİLDİRİMLERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 24.05.2017 gün ve VUK-94/2017-7 sayılı 94 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, 31 Mayıs 2017 tarihine kadar verilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 02 Haziran 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Sözü edilen sirküler aşağıdadır

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/94

 

Konusu: 31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması.

Tarihi: 24/05/2017

Sayısı: VUK-94/ 2017-7

1. Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:

31 Mayıs 2017 tarihine kadar verilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 02 Haziran 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

                        Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,24.05.2017