Bülten 2017-139 Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 9)

BÜLTEN 2017-139

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 9)

23 Aralık 2017 gün ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca  “Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 9)  yayınlandı.

Bu genel tebliğde, Tahsilat Genel Tebliği Seri:1’de değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliler 1 Nolu Genel Tebliğe işlenmesi gerekmektedir.

Yapılan değişiklikler genel olarak; 7601 sayılı Kanunla yapılmış olan değişikliklerin açıklamasına yöneliktir.

Genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 23.12.2017