Bülten 2017HaberlerTürkiye Denetim Standartları

Bülten 2017-99 Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar TDS Tebliği 54

BÜLTEN 2017-99

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO.54

(Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)

30 Kasım 2017 gün ve 30256 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 54 Nolu Türkiye Denetim Standartları Tebliği eki ile “Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar” yayınlanmıştır.

Daha önce 21.05.2015 tarihli ve 29362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:44 bu tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu tebliğ, yayım tarihi olan 30 Kasım 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğin ekinin içeriği başlıkları aşağıdadır.

KISIM A-ETİK KURALLARIN GENEL UYGULAMASI

100  Giriş ve Temel İlkeler

110  Dürüstlük

120  Tarafsızlık

130  Mesleki Yeterlik ve Özen

140  Sır Saklama

150  Mesleğe Uygun Davranış

KISIM B- BAĞIMSIZ DENETÇİLER

200  Giriş

210  Denetçinin Görevlendirilmesi

220  Çıkar Çatışmaları

225  Mevzuata Aykırılıklara Karşılık Verilmesi

230  İkinci Görüşler

240  Ücretler ve Diğer Menfaatler

250  Mesleki Hizmetlerin  Pazarlanması

260  Hediyeler ve Ağırlama

270  Emanet Olarak Tutulan Müşteri Varlıkları

280  Tarafsızlık-Tüm Hizmetler

290  Bağımsızlık- Denetim ve Sınırlı Denetim

291  Bağımsızlık- Diğer Güvence Denetimleri

Yorum 2005-01

TANIMLAR

YÜRÜRLÜK TARİHİ

İlgili Genel Tebliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,02.12.2017