Bülten 2017

Bülten 2017-64 31 Mayıs 2017 Tarihine Kadar Vergi Levhası Alma ve Alınan Levhayı Bulundurma Zorunluluğu

BÜLTEN ( 2017/64)

31 MAYIS 2017 TARİHİNE KADAR VERGİ LEVHASI ALMA VE ALINAN  LEVHAYI BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine göre;

A-Gelir Vergisi mükelleflerinden;

l. Ticari kazanç sahipleri,

2. Zirai kazanç sahipleri (yazıhane açmış olanlar)

3. Serbest meslek erbabı,

B-Kurumlar Vergisi mükelleflerinden;

l. Anonim şirketler,

2. Limited şirketler,

3. Eshamlı komandit şirketler,

2016 yılı gelirlerinin yazılı olduğu vergi levhasını internet vergi dairesinden 31 Mayıs günü sonuna kadar  yazdıracaklardır.

Yazdırılan vergi levhaları;

İş yerlerinin;

a) Merkezlerinde,

b) Şubelerinde,

c) Satış mağazalarında,

ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,

d) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)

yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.

Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden (2017 yılı için 210 TL) özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,25.05.2017