Bülten 2017

Bülten 2017-62 İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği Yayınlandı

BÜLTEN (2017-62)

İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 18 Mayıs 2017 gün ve 30070 sayılı Resmi Gazete’de “İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği” yayımlanmıştır.

Bu genel tebliğde, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci ve 492 sayılı Harçlar Kanununun ek 1 inci maddeleri çerçevesinde ihracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi ve harç istisnası uygulamasının usul ve esasları açıklanmıştır.

Bu açıklamalar;

– İhracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde istisnanın kapsamı,

– Uygulamaya ilişkin esaslar,

– İşlem yapan kurumların sorumluluğu,

– Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılacak işlemler,

– Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılacak işlemler,

– Vergi daireleri tarafından yapılacak işlemler,

– Mükelleflere uygulanacak yaptırımlar,

– İşlem yapan kuruluşlara uygulanacak yaptırımlar,

– Yürürlükten kaldırılan tebliğler,

konularını kapsamaktadır.

Bu genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,24.05.2017