Bülten 2017Türkiye Muhasebe Standartları

Bülten 2017-130 Türkiye Finansal Raporlama Standartları Tebliği No: 94-95-96-97-98-99-100-101 Yayınlandı

BÜLTEN 2017-130

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

TEBLİĞİ NO: 94-95-96-97-98-99-100-101 YAYINLANDI

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Tebliği No: 94-95-96-97-98-99-100-101 Yayınlandı

19 Aralık 2017 gün ve 30275 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca 94-95-96-97-98-99-100-101 nolu Türkiye Finansal Raporlama Standartları Tebliği yayınlanmıştır.

Bu tebliğler ile ilgili bilgiler aşağıdadır.

1- Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 94)

Bu Tebliğ; yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

2- Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 3’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 95) Yayınlandı.

Bu Tebliğ; yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

3- Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8) Hakkında Tebliğ Sıra No: 5’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 96) Yayınlandı.

Bu Tebliğ; yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

4- Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No: 6’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 97) Yayınlandı.

Bu Tebliğ; yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız

5- Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 31’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 98) Yayınlandı.

Bu Tebliğ; yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için  tıklayınız

6- Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması (TMS 20) Hakkında Tebliğ Sıra No: 8’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 99) Yayınlandı.

Bu Tebliğ; yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

7- Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ Sıra No: 13’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 100) Yayınlandı.

Bu Tebliğ; yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

8- Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 23) Hakkında Tebliğ Sıra No: 46’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 101) Yayınlandı.

Bu Tebliğ; yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 20.12.2017