Bülten 2017

Bülten 2017-51 1/2/2017 Tarihinden İtibaren İşe Alınan İlave Sigortalılar İçin İşverenlere Vergi Desteği İle İlgili 297 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

BÜLTEN (2017-51)

1/2/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN İŞE ALINAN İLAVE SİGORTALILAR İÇİN İŞVERENLERE VERGİ DESTEĞİ İLE İLGİLİ 297 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

16 Mart 2017 gün ve 30009 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan yayınlanan 297 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesiyle 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen  geçici 18 inci madde de öngörülen teşvik ile 1/2/2017 tarihinden itibaren 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan  ve maddede yazılı şartları taşıyan ilave sigortalılar için asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle özel sektör işverenlerinin desteklenmesi uygulamasına yönelik örnekli açıklamalar yapılmıştır.

Bu açıklamalarda aşağıdaki hususlara yer verilmiştir.

-Teşvikten yararlanacak işverenler,

-İlave istihdamın kapsamı,

-Uygulamanın esasları ve muhtasar beyannamede ne şekilde yer alacağı.

Bu genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,16.03.2017