Bülten 2017

Bülten 2017-61 Nisan 2017 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri Verilme Süresi Uzatıldı

BÜLTEN (2017-61)

NİSAN 2017 DÖNEMİNE AİT MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ, KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİ VERİLME SÜRESİ UZATILDI

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 93 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Nisan 2017 Dönemine ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresini uzattı.

Verme süresi uzatılan beyannamelere  ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Süresi Uzatılan İşlem Gelir İdaresi Sirküleri Dönemi Yasal Süresi Son Gün Uzatılan Süre Son Gün Ödeme Süresi Son Gün
Muhtasar Beyanname 23.05.2017

VUK-93

Nisan 2017 23 Mayıs 2017 26 Mayıs 2017 26 Mayıs 2017
Damga Vergisi Beyannamesi 23.05.2017

VUK-93

Nisan 2017 23 Mayıs 2017 26 Mayıs 2017 26 Mayıs 2017
Katma Değer Vergisi Beyannamesi 24.05.2017

VUK-93

Nisam 2017 24 Mayıs 2017 26 Mayıs 2017 26 Mayıs 2017

Not: Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini son gün 23.59’ a kadar gönderebilmeleri mümkündür.

Sözü edilen Gelir İdaresi Başkanlığı Sirkülerleri aşağıdadır.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,24.05.2017

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/93

Konusu: 23 Mayıs 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması

Tarihi: 23/05/2017

Sayısı: VUK-93 / 2017-6

  1. Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 23 Mayıs 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  1. Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

23 Mayıs 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Mayıs 2017 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (26 Mayıs 2017 Cuma) ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı