Bülten 2017

Bülten 2017-17 6736 Sayılı Kanun Gereğince Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Yurt Dışındaki ve Yurt İçindeki Varlıkların Beyanı Süresi 30.06.2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,01.01.2017

BÜLTEN (E.Ö 2017/17)

6736 SAYILI KANUN GEREĞİNCE BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI YURT DIŞINDAKİ VE YURT İÇİNDEKİ VARLIKLARIN BEYANI SÜRESİ 30.06.2017 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar 30 Aralık 2016 gün ve 29934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Bu karara göre, 6736 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yer alan süreler,

-Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde 31.12.2016 tarihine kadar getirilme,

-Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31.12.2016 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilme,

-Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 31.12.2016 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlere kaydedebilme,

süreleri olup, bu sürelerin (31.12.2016) bitiminden itibaren 30.06.2017 tarihine (bu tarih dahil) uzatılmıştır.