Bülten 2017

Bülten 2017-57 Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ve 2016 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle Aralık 2016 Ayına Ait E Defter Berat Yükleme Süresi Uzatıldı

BÜLTEN (2017-57)

MART 2017 DÖNEMİNE AİT MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ, KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİ VE 2016 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ İLE ARALIK 2016 AYINA AİT E DEFTER BERAT YÜKLEME SÜRESİ UZATILDI

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 91 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Mart 2017 Dönemine ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresini uzattı.

Ayrıca, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 92 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 02 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Mayıs 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Verme süresi uzatılan beyannameler ve yükleme süresi uzatılan e defter beratlarına  ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Süresi Uzatılan İşlem Gelir İdaresi Sirküleri Dönemi Yasal Süresi Son Gün Uzatılan Süre Son Gün Ödeme Süresi Son Gün
Muhtasar Beyanname 20.04.2017

VUK-91

Mart 2017 23 Nisan 2017 26 Nisan 2017 26 Nisan 2017
Damga Vergisi Beyannamesi 20.04.2017

VUK-91

Mart 2017 23 Nisan 2017 26 Nisan 2017 26 Nisan 2017
Katma Değer Vergisi Beyannamesi 20.04.2017

VUK-91

Mart 2017 24 Nisan 2017 26 Nisan 2017 26 Nisan 2017
Kurumlar Vergisi Beyannamesi 20.04.2017

VUK-91

2016 25 Nisan 2017 2 Mayıs 2017

 

2 Mayıs 2017

 

E Defter Beratı Yükleme 20.04.2017

VUK-92

Aralık 2016 30 Nisan 2017 31 Mayıs 2017

Not: Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini son gün 23.59’ a kadar gönderebilmeleri mümkündür.

Sözü edilen Gelir İdaresi Başkanlığı Sirkülerleri aşağıdadır.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,20.04.2017

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/92

Konusu: Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 02 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması.

Tarihi: 20/04/2017

Sayısı: VUK-92 / 2017-5

  1. Giriş:

Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, 02 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  1. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

02 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Mayıs 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

  Adnan ERTÜRK     

Gelir İdaresi Başkanı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/92

Konusu: Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 02 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması.

Tarihi: 20/04/2017

Sayısı: VUK-92 / 2017-5

  1. Giriş:

Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, 02 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  1. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

02 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Mayıs 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

 Adnan ERTÜRK     

Gelir İdaresi Başkanı