Bülten 2017

Bülten 2017-53 Vergi Kimlik Numarası İle Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim Süresi 2 Mayıs 2017 Tarihine Uzatıldı

BÜLTEN (2017-53)

VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İŞYERİ SİCİL NUMARASININ EŞLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN BİLDİRİM SÜRESİ

2 MAYIS 2017 TARİHİNE UZATILDI

Vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin verilmesine ilişkin usul ve esaslar 18.02.2017 gün ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)” de belirlenmiştir.

Bu genel tebliğin geçici 1 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre, Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim 31.03.2017 tarihine kadar internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi gerekmekte iken 30/3/2017 tarih ve 30023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:2) ile; gönderilme süresi 2/5/2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,30.03.2017