Bülten 2017

Bülten 2017-14 2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarları- Net Ücretin Hesabı ve İşverene Maliyeti

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,01.01.2017

BÜLTEN (E.Ö 2017/14)

2017 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI NET ÜCRETİN HESABI İŞVERENE MALİYETİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tespitine karar verilmiştir göre 2017 yılında uygulanacak aylık asgari ücret brüt 1.777,50 TL.’dir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan 2017 yılında uygulanacak asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti aşağıdaki gibidir

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 1.777,50
SGK PRİMİ % 14 248,85
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 17,78
GELİR VERGİSİ % 15 (*) 93,32
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 133,31
DAMGA VERGİSİ % 0 7,59 13,49
KESİNTİLER TOPLAMI 377,44
NET ASGARİ ÜCRET (**) 1.404,06

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 1.777,00
SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı) (***) 275,51
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 35,55
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ 2.088,56

Not 1: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

Not 2: 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete (133,31) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.