Bülten 2017

Bülten 2017-100 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

BÜLTEN 2017-100

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

5 Aralık 2017 gün ve  30261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” biri yürürlük, biri yürütme olmak üzere toplam 124 maddeden oluşmaktadır.

122 madde 64 kanun ile ilgilidir. Bu 64 kanunun 13 adedi vergi kanunları ile ilgili olup 36 maddeden ibarettir.

Aşağıda yer alan tabloda, 7061 sayılı Kanunun  vergi kanunları itibariyle yer alan maddeleri ve değişen maddelerin yürürlük tarihleri belirtilmiştir.

7061 sayılı Kanun Madde No İlgili Vergi Kanun

No

İlgili Vergi Kanunu

Adı

Değişen Madde No Eklenen Madde No Kaldırılan Madde No Yürürlük Tarihi
7 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında K. Md.22/A 01.01.2018
8 6183 Md.41 05.12.2017
9 6183 Md.15,55,56,60 01.01.2018
10 6802 Gider Vergileri Kanunu Md.39 01.01.2018
11 6802 Md.29 01.01.2018
13 7338 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Md.16 01.01.2018
14 193 Gelir Vergisi Kanunu Md.74 05.12.2017
15 193 Geç.Md.87 05.12.2017
16 213 Vergi Usul Kanunu Md.101 01.01.2018
17 213 Md.102 01.01.2018
18 213 Md.103 01.01.2018
19 213 Md.Mük.257 05.12.2017
20 213 Md.157 05.12.2017
22 197 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Md.2 01.01.2018
23 197 Md.5 01.01.2018
24 197 Md.9 01.01.2018
25 197 Md.10 01.01.2018
26 197 Geç.Md.8 01.01.2018
27 210 Değerli Kağıtlar Kanunu Md.3 05.12.2017
29 488 Damga Vergisi Kanunu Mük.Md.30 05.12.2017
30 488 2 Sayılı Tablo 05.12.2017
31 492 Harçlar Kanunu Md.123 05.12.2017
32 492 8 Sayılı Tarife 05.12.2017
35 1319 Emlak Vergisi Kanunu Geç.Md.23 05.12.2017
41 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Md.9 01.01.2018
42 3065 Md.42 01.01.2018
43 3065 Geç.Md.37 01.01.2018
44 3065 Geç.Md.38 01.01.2018
72 4760 Özel Tüketim Vergisi Kanunu Md.7 01.01.2018
73 4760 Md.11 05.12.2017
74 4760 Md.12 05.12.2017
75 4760 III Sayılı Liste 01.01.2018
88 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Md.4 01.01.2018
89 5520 Md.5 01.01.2018
90 5520 Geç. Md.9 05.12.2017
91 5520 Geç.Md.10 05.12.2017

İlgili kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 05.12.2017