Bülten 2017

Bülten 2017-89 03.10.2017 Tarihinden Sonra Verilecek E-Beyannamelerde Yapılan Değişiklikler

BÜLTEN (2017-89)

03.10.2017 TARİHİNDEN SONRA VERİLECEK E-BEYANNAMELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 
1-Gelir Geçici Vergisi Beyannamelerinde Yapılan Değişiklik

Gelir Geçici Beyannamesinde değişiklik olmuştur. Yapılan bu değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir Söz konusu değişikliğe ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdadır.

03.10.2017 Gelir  Geçici Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklik hk.;
2017/3.Dönem Gelir Geçici Vergisi Beyannamesinin “VERGİ BİLDİRİMİ” kulakçığında yer alan Mükellefin Kazancının Tespit Yöntemi ve Varsa Ortak Olunan Firmalara Ait Bilgiler tablosuna Mükellef ve Ortaklığın Vergi Kimlik Numarası” alanı eklenmiştir.

Bu alana mükellefler öncelikle kendilerine ait bilgileri girecek sonra varsa ortakliğa ait bilgiler girilecektir.

“EKLER” kulakçığına  “Eğitim Sağlık Harcamaları” için tablo eklenmiştir.

Eğitim Sağlık İndiriminden faydalanan mükelleflerimizin “EKLER” kulakçığındaki “Eğitim Sağlık Harcamaları” tablosunu doldurmaları gerekmektedir.

2-KDV Beyannamesinde Yapılan Değişiklik

1 no.lu KDV beyannamesinde;

– Matrah bölümünde yer alan “Diğer İşlemler” tablosuna “504 – Alınan malların iadesi, gerçekleşmeyen işlemler” kodu eklenmiştir. Mükellefler daha önce “550-Diğerleri” kodunda bildirdikleri alış iadeleri ya da gerçekleşmeyen işlemlere ilişkin bilgileri 504 kodu ile bildireceklerdir.

– İstisnalar ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler bölümünde yer alan “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosuna “442 – İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri” kodu eklenmiştir. Kodun kullanımına ilişkin ayrıntılar 03.02.2017 tarihinde yayımlanan 10 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de açıklanmaktadır.