Bülten 2017

Bülten 2017-65 1/7/2017 Tarihinde İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Başlayacak Mükellefler İçin Duyuru

BÜLTEN ( 2017/65)

1/7/2017 TARİHİNDE İHRACAT İŞLEMLERİNDE e-FATURA UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞU BAŞLAYACAK MÜKELLEFLER

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 12.05.2017 günü yapmış olduğu duyuruda;

454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel  Tebliğinde,

“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.” hükmünün yer aldığı belirtilerek,

söz konusu tebliğ düzenlemesi ile ihracat işlemlerinde e-Fatura kullanım zorunluluğu tüm ihracatçı mükellefleri değil, yalnızca hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefleri kapsadığı, e-Fatura uygulamasına dahil olmayan ihracatçı mükelleflerin, ihracat işlemlerinde matbu fatura kullanmaya devam edeceklerini açıklamıştır.

Aynı duyuruda; Haziran ayı itibariyle GİB Portal yönteminden yararlanan mükelleflerin istemeleri halinde 1/7/2017 tarihini beklemeksizin ihracat işlemleri kapsamında e-Fatura düzenleyebilecekleri belirtilmiştir.

Söz konusu duyuru aşağıdadır.

 

1/7/2017 TARİHİNDE İHRACAT İŞLEMLERİNDE e-FATURA UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞU BAŞLAYACAK MÜKELLEFLERE İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere mal ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin ilk düzenleme 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılmıştır. Söz konusu tebliğin “3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması” başlıklı bölümünde;

“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle söz konusu tebliğ düzenlemesi ile ihracat işlemlerinde e-Fatura kullanım zorunluluğu tüm ihracatçı mükellefleri değil, yalnızca hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefleri kapsamaktadır. e-Fatura uygulamasına dahil olmayan ihracatçı mükelleflerimiz, ihracat işlemlerinde matbu fatura kullanmaya devam edeceklerdir.

Bununla birlikte Başkanlığımız, e-Fatura uygulamasından GİB Portal yöntemi ile yararlanan ve ihracat yapan mükelleflerimizin, 1/7/2017 tarihinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve işletmelerine maliyet oluşturabilecek diğer yöntemlerle uygulamadan yararlanmak zorunda kalmamaları adına, GİB Portal uygulamasından da manuel olarak ihracat faturalarını da eFatura düzenleyebilmelerini teminen gerekli yazılım çalışmalarına başlanmış olup, Mayıs ayı sonuna kadar mükelleflerimizin erişimine sunacaktır. Bu kapsamda Haziran ayı itibariyle GİB Portal yönteminden yararlanan mükelleflerimiz istemeleri halinde 1/7/2017 tarihini beklemeksizin ihracat işlemleri kapsamında e-Fatura düzenleyebileceklerdir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,25.05.2017