Haberler

6455 sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

11 Nisan 2013 gün ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6455 sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 15 Kanunda değişiklik yapılmıştır.

Değişlik yapılan kanunlar aşağıdadır.

1-213 sayılı Vergi Usul Kanunu

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu

3- 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun

4- 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

5- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

6- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu

7- 5174 sayılı Kanun

8- 5488 sayılı Tarım Kanunu

9- 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun

10- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

11- 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

12- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

13- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

14- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

15- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

Bu kanuna ulaşmak için tıklayınız.