Haberler

Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarınca Yapılan Ödeme Hizmetlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Gider Vergileri Genel Tebliği

11 Mart 2017 gün ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 91 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan alınan faaliyet izni ile faaliyet gösteren ve bu Kanun hükümlerine göre faaliyette bulunan elektronik para ve ödeme kuruluşları ile bu kuruluşların şube veya temsilcilerince yapılan ödeme hizmetlerinin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Yapılan açıklama konuları;

-Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının mükellefiyeti ve matrah

-Sanal POS hizmetlerinde vergilendirme ve matrah

-Elektronik para ihracına ilişkin ödeme hizmetlerinde vergilendirme ve matrah

-Para havalesi hizmetlerinde vergilendirme ve matrah

-Mobil ödeme hizmetlerinde vergilendirme ve matrah

-Fatura ödemelerine aracılık hizmetlerinde vergilendirme ve matrah

-Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının şubeleri tarafından verilen ödeme hizmetlerinin beyanı

Bu Tebliğ 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,11.03.2017