Bülten 2016

Bülten 2016-18 2016 Yılında Değişik Olarak Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Matrah ve İstisnaları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 01.01.2016

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/18 )

2016 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERASET VE

İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA VE MATRALARI  

25 Aralık 2015 gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 47 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yer alan;

Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları

İstisna Konusu İstisna Tutarı TL 2015 İstisna Tutarı TL 2016
Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 161.097 170.086
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 322.392 340.381
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.711 3.918
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.771 3.918

Verginin oranları

Matrah 2015 Yılı Matrah 2016 Yılı Veraseten İntikallerde Vergi Oranı İvazsız   İntikallerde     Vergi Oranı
İlk 200.000 TL için İlk 210.000 TL için 1 10
Sonra gelen 480.000 TL için Sonra gelen 500.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.060.000 TL için Sonra gelen 1.100.000 TL için 5 20
Sonra gelen 1.900.000 TL için Sonra gelen 2.000.000 TL için 7 25
Matrahın 3.640.000 TL’yi aşan bölümü için Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

Not:Vergi dilimleri değişti, ancak 2015 yılındaki vergi oranları aynı kaldı.