Bülten 2016

Bülten 2016-12 2016 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisi Matrahlarının Hesabı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 01.01.2016

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/12 )

2016 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİ MATRAHLARININ HESABI

25 Aralık 2015 gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 47 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde; 2016 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2016 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapılmıştır.

2015 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef Olanların 2016 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabında bina, arsa ve arazilerinin 2016 yılı vergi değerleri, 2015 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%5,58/2=) %2,79 (iki virgül yetmiş dokuz) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

ÖRNEK :Mükellefin 2015 yılı vergi değeri 150.000,00 TL olan meskenin 2016 yılı emlak vergi değeri :

150.000*%2,79= 4.185 artışlı olarak 150.000+4.185= 154.185 TL uygulanması gerekir. Ancak, hesaplamada 1.000 TL altındaki kesirler dikkate alınmayacağından 154.000 TL olarak uygulanacaktır.

2016 Yılı İtibarıyla Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Tespiti ile ilgili olarak sözü edilen genel tebliğdeki açıklamalara bakılmalıdır.

Sözü edilen Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.