Bülten 2016

Bülten 2016-92 01 Aralık 2016 Tarihinden İtibaren Kolalı Gazoz,Alkollü İçki ve Tütün Mamullerinin ÖTV Tutarlarında Yapılan Değişiklikler

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.12.2016

BÜLTEN(E.Ö.2016/92)

01 ARALIK 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN KOLALI GAZOZ,ALKOLLÜ İÇKİ VE TÜTÜN MAMULLERİNİN ÖTV TUTARLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

01Aralık 2016 gün ve 29905 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  2016/9567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile,  Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

Buna Göre;

(III) SAYILI LİSTE          
  01,12.2016

Öncesi

01.12.2016 ve Sonrası
(A) CETVELİ        
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi

Oranı (%)

Asgari Maktu

Vergi Tutarı (TL)

Vergi

Oranı (%)

Asgari Maktu

Vergi Tutarı (TL)

   
2202.10.00.00.13 Kolalı Gazozlar 25 25
   
2203.00 Malttan üretilen biralar 63 1,0628 63 1,1691
   
22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

 

 

0

 

 

5,7476

 

 

0

 

 

5,7476

   
2204.10 Köpüklü şaraplar 0 38,8303 0 38,8303
   
22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)  

0

 

53,2769

 

0

 

58,6046

   
2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar  

0

 

42,3079

 

0

 

46,5387

   
2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 0 5,7476 0 5,7476
   
2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22’den fazla olanlar  

0

 

155,5176

 

0

 

171,0694

   
2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler

(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

 

 

0

 

 

155,5176

 

 

0

 

 

171,0694

   
22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler      

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

 

 

 

0

 

 

 

155,5176

 

 

 

0

 

 

 

171,0694

   
2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler  

 

 

0

 

 

 

155,5176

 

 

 

0

 

 

 

171,0694

   
2208.50 Cin ve Geneva 0 138,3055 0 152,1361
   
2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) 0 138,3055 0 152,1361

 

   
2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar  (Alkol derecesi hacim itibariyle  % 45.4’den fazla olanlar)  

 

 

0

 

 

 

155,5176

 

 

 

0

 

 

 

171,0694

   
2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar)  

 

 

0

 

 

 

155,5176

 

 

 

0

 

 

 

171,0694

   
2208.70 Likörler  

 

 

0

 

 

 

155,5176

 

 

 

0

 

 

 

171,0694

   
2208.90 Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)  

 

 

0

 

 

 

155,5176

 

 

 

0

 

 

 

171,0694

   
2208.90.48.00.11 Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

0 134,8486 0 148,3335
   
2208.90.71.00.11 Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

0 134,8486 0 148,3335
   

 

  (B) CETVELİ
 G.T.İ.P. NO Mal İsmi  Vergi

Oranı (%)

Asgari Maktu

Vergi Tutarı (TL)

Maktu

Vergi Tutarı (TL)

 Vergi

Oranı (%)

Asgari Maktu

Vergi Tutarı (TL)

Maktu

Vergi Tutarı (TL)

    01,12.2016

Öncesi

01.12.2016 ve

Sonrası

2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 40 0,2280 0,2546 40 0,2280 0,3246
   
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 40 0,2280 0,2546 40 0,2280 0,3246
   
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 40 0,2280 0,2546 40 0,2280 0,3246
   
2402.20 Tütün içeren sigaralar 65,25 0,2280 0,2546 65,25 0,2280 0,3246
   
2402.90.00.00.00

 

 

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

 

40 0,2280 0,2546 40 0,2280 0,3246
 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar 65,25 0,2280 0,2546 65,25 0,2280 0,3246
   
2403.10 İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

65,25 0,2280 0,2546 65,25 0,2280 0,3246
   
2403.10.10.00.19 Diğerleri

(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

65,25 0,0595 0,2546 65,25 0,0595 0,3246
   
2403.10.90.00.19 Diğerleri

(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

65,25 0,0595 0,2546 65,25 0,0595 0,3246
   
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 65,25 0,2280 0,2546 65,25 0,2280 0,3246

NOT:

1-III sayılı listenin A cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları ile B cetvelinde yer alan maktu vergi tutarları 2017 yılı Ocak –Haziran dönemi için uygulanmaz.

2-Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki değişim oranına göre vergi tutarının artırılmasında ; anılan Kanuna ekli III sayılı listenin A cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları ile B cetvelinde yer alan maktu vergi tutarları için virgülden sonraki dört hane dikkate alınır.

Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.