Bülten 2016

Bülten 2016-91 2016/9542 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle ÖTV Oranında Yapılan Değişikliler

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 26.11.2016.

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/91 )

2016/9542 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE ÖTV ORANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

25 Kasım 2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24.11.2016 gün ve 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile;

– 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 nci maddesi,

-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi,

uyarınca bazı mal ve hizmetlere uygulanan katma değer vergisi oranları ile özel tüketim vergisi oranlarının yeniden belirlenmiştir. Değişiklikler 25.12.2016 tarihinden itibaren geçerlidir.

Bu kararda, ÖTV Kanununa ekli 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki “87.03” G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan malların ÖTV oranlarında değişiklik yapılmıştır.

Değişen oranlar aşağıdadır.

Mal İsmi Vergi Oranı

(%)

-Diğerleri  
Motor silindir hacmi 1 600 cm3‘ü geçmeyenler 60
Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenler  
       Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3‘ü geçmeyenler 60
        Diğerleri 110
Motor silindir hacmi 2000 cm3‘ü geçenler  
       Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3‘ü geçmeyenler 110
       Diğerleri 160

 

Değişmeden önceki oranlar aşağıdadır.

Mal İsmi Vergi Oranı

(%)

-Diğerleri  
Motor silindir hacmi 1 600 cm3‘ü geçmeyenler 45
Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenler  
       Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3‘ü geçmeyenler 45
        Diğerleri 90
Motor silindir hacmi 2000 cm3‘ü geçenler  
       Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3‘ü geçmeyenler 90
       Diğerleri 145

Yukarda yeniden belirlenmiş vergi oranları;

a-Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyip;

       – ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşmayanlar için %45,  

       – ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşıp, 70.000 TL’yi aşmayanlar için %50,

b Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenlerden;

        – ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için % 100,   

        – Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3‘ü geçmeyenlerden;

         – ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşmayanlar için % 45,

         – ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar için %50,

c- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2000 cm3 ila 2500 cm3 arasında olanlardan ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için %100,

olarak uygulanır.

Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

  •