Bülten 2016

Bülten 2016-48 Son Günü 25 Mart 2016 Tarihi Olan Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi 31 Mart 2016 Tarihine Uzatıldı

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 23.03.2016

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/48 )

SON GÜNÜ 25 MART 2016 TARİHİ OLAN GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME SÜRESİ 31 MART 2016 TARİHİNE UZATILDI

23.03.2016 tarih ve VUK-81 / 2016 -2 sayılı 81 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca;

25 Mart 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2015 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart 2016 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür.

Söz konusu Sirküler aşağıdadır.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/81

Konusu: 2015 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.

Tarihi : 23/03/2016

Sayısı  : VUK-81 / 2016 -2

  1. Giriş

Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 2015 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

25 Mart 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2015 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart 2016 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür.

Duyurulur.