Bülten 2016

Bülten 2016-20 2016 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri Tespit Edildi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 01.01.2016

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/20 )

2016 YILINDA UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ TESPİT EDİLDİ

25 Aralık 2015 gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60 Sıra Nolu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğinde 01.01.2016 tarihinden itibaren  geçerli olan kağıt bedelleri aşağıda yer verilen tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi  Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :  
a) Noter kağıdı 8,80
b) Beyanname 8,80
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 17,60
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
3 – Pasaportlar 87,50
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri 58,50
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
6 – Nüfus cüzdanları 8,00
7 – Aile cüzdanları 80,00
8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
9 – Sürücü belgeleri 108,50
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 108,50
11 – Motorlu araç trafik belgesi 108,50
12 – Motorlu araç tescil belgesi 81,50
13 – İş makinesi tescil belgesi 81,50
14 – Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı) 5,50
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 8,00