Bülten 2016

Bülten 2016-78 Bazı Taşıtların Özel Tüketim Vergisinin Yeniden Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulunun 2016/ 9256 Sayılı Kararı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                        

İstanbul, 14.10.2016

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/78 )

BAZI TAŞITLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN YENİDEN TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULUNUN 2016/ 9256 SAYILI KARARI

05 Ekim 2016 gün ve 29848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulunun 2016/ 9256 sayılı Kararında, 05 Ekim 2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listesinde yer alan taşıtlardan bazılarının özel tüketim vergisi yeniden tespit edilmiştir.

Bu karara göre;

II sayılı listedeki “87.03” G.T.İ.P. numaralı mallardan “Diğerleri” satırı altında yer alan;

a-“Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler” alt satırındaki “ Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ geçmeyenler” için uygulanan % 90 vergi oranı % 45 olarak,

b–“Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler” alt satırındaki “ Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ geçmeyenler” için uygulanan % 145 vergi oranı % 90 olarak,

yeniden tespit edilmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.