Bülten 2016

Bülten 2016-36 Artvin İli Murgul İlçesinde Meydana Gelen Doğal Afet Nedeniyle Bu İlçedeki Amme Borçlularının Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesine Yönelik Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 9)

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,08.01.2016 

(BÜLTEN 2016-36)

ARTVİN İLİ MURGUL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN DOĞAL AFET NEDENİYLE BU İLÇEDEKİ AMME BORÇLULARININ BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 8 Ocak 2016 gün ve 29587 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri B Sıra No:9 da, Artvin İli Murgul İlçesinde 11/11/2015 ve 13/11/2015 tarihleri arasında meydana gelen doğal afet nedeniyle ilan edilen mücbir sebepten dolayı bu ilçedeki amme borçlularının borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik açıklamalar yer almaktadır.

Bu açıklamalar; kapsama giren amme alacakları, kapsama giren borçlular, başvuru süresi ve şekli, taksit süresi ve tecil faizi gibi konuları kapsamaktadır.

Bu konuda daha fazla bilgi sözü edilen tebliğde bulunmaktadır. Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız