Bülten 2016

Bülten 2016-94 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği 4

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 02.12.2016

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/94 )

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA 

İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ 

(SERİ NO: 4)

3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanunun 7 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin açıklamalara 1 seri no.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin (VII) bölümünde yer verilmiştir.

2 Aralık 2016 gün ve 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği  (Seri No: 4) “Tebliğle, Maliye Bakanlığına iletilen hususlar da dikkate alınarak, 6736 sayılı Kanunun 7 nci maddesi kapsamında “Yurt Dışından Türkiye’ye Getirilen Varlıklar”a ilişkin ilave açıklamalar yapılmıştır.

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.