Bülten 2016

Bülten 2016-66 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 25.08.2016

BÜLTEN (E.Ö. 2016/66)

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ

YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYINLANDI

25 Ağustos 2016 gün ve 29812 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ” de 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirtilmektedir.

Bu kapsamda; tebliğde açıklanan konular aşağıdadır.

-Kesinleşmiş alacaklar

-Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacak asılları

-İtiraz veya temyiz aşamasında bulunan alacaklar

-Kesinleşmemiş idari para cezaları

-Beyanı yapılmamış beyanlar

-Başvuru şekli ve süreler

-Ödeme süresi

-Ödenecek tutarı hesabı

Ayrıca tebliğ ekinde, başvuru formu dilekçesi örneği, örnek uygulamalar, Tefe/Tüfe Endeksi ve davadan vazgeçme dilekçesi örneği bulunmaktadır.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.