Bülten 2016

Bülten 2016-65 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 20.08.2016

BÜLTEN (E.Ö. 2016/65)

6736 SAYILI ” BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN” I SERİ NOLU GENEL TEBLİĞİ

19 Ağustos 2016 gün ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de 6736 sayılı  “Bazi Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” yayınlanmıştır.

Bu kanunun ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca, bu kanunun açıklamalarına yer verilen 1 Seri Nolu Genel Tebliğ hazırlanmıştır.

Bu Tebliğ ile 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız