Bülten 2016-62 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,11.08.2016

BÜLTEN (E.Ö. 2016/62)

6728 SAYILI ”YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” YAYINLANDI

9 Ağustos 2016 gün ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlanmıştır.

Bu Kanunun 1 Maddesi geçici madde olmak üzere 78 maddeden oluşmaktadır. Bu kanunla 19 Kanunda değişiklik yapılmıştır.

Bu kanun maddeleri ile değiştirilen Kanunlar ve maddeleri aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

6728 sayılı ”Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Maddesi Değişiklik Yapılan Kanun Değişiklik Yapılan Kanun Maddesi
1-2-3-4-5-6 2004 sayılı İcra İflas Kanunu 179-179/a-179/b-179/c-287-Geçici Madde 12
7 5682 Sayılı Pasaport Kanunu 14/a
8 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsi Usulü Hakkında Kanun 22/A
9-10 6802 Sayılı Gider Vergisi Kanunu 29/t-31
11-12-13-14-15-16-17 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 22-23-25/3-33-40/7-89/9,13-98/A-Geçici 67/17
18-19-20-21-22 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 28-153-153/A-Mükerrer 355-370
23-24-25-26-27-28-29 488 sayılı Damga Vergisi 5-6-14-Mük.30-Ek.2-I sayılı Tablo I.A-2 Sayılı Tablo
30-31-32-33-34-35-36-37-38 492 sayılı Harçlar Kanunu 38-47-59-123-132-Ek.1-I sayılı Tarife A.III-2 sayılı Tarife II-4 sayılı Tarife I-
39-40 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 5-15
41-42 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Ek.2-80
43-44 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17/4-30/d
45 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu 5
46-47-48-49-50-51-52-53-54 5519 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 12-81-86-91-100-102-Ek.2-Ek.12-Geç.Md.68
55-56-57-58-59 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 4-5-5/B-10-13
60 4746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 3/A
61-62-63-64-65 5941 sayılı Çek Kanunu 2-3-5-6-Geçici Madde 4
66-67-68-69-70-71-72-73 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 40-212.215.335.339.345.566.575.585.587-184.189.543-545-780-781-Geçici Madde 11-336.457.349.562.586.
74 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 37
75 10 yılı geçen 500 lira altındaki teminat mektuplarının iadesi  
Geçici Madde 1 a-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

b-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

a-22-23-25

b-5/B

76 Yürürlük  
77 Yürütme  

Bu kanuna ulaşmak için tıklayınız