Bülten 2016

Bülten (E.Ö. 2016/63) 6736 Sayılı ” Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” Yayınlandı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 19.08.2016

BÜLTEN (E.Ö. 2016/63)

6736 SAYILI ” BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN” YAYINLANDI

19 Ağustos 2016 gün ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de “Bazi Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” yayınlandı.

Sözü edilen kanunun madde başlıkları aşağıdadır.
Kanun No: 6736

Kabul Tarihi: 3.8.2016

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

İÇİNDEKİLER

Madde 1.Kapsam ve Tanımlar 2

Madde 2.Kesinleşmiş Alacaklar 4

Madde 3.Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar 7

Madde 4.İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler 9

Madde 5.Matrah ve Vergi Artırımı 10

Madde 6.İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi 16

Madde 7.Bazı Varlıkların Millî Ekonomiye Kazandırılması 18

Madde 8.Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları 19

Madde 9.Ön değerlendirme, Araştırma veya Tespit Aşamasında Olan Eksik İşçilik Prim Tutarları 20

Madde 10.Ortak Hükümler 21

Madde 11.Diğer Hükümler 25

Madde 12.- 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 71 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “parti teşkilat kademelerinin yaptıkları” ibaresinden sonra “hizmet sözleşmeleri de dâhil her türlü” ibaresi eklenmiştir. 29

Madde 13.Yürürlük. 30

Madde 14.Yürütme. 30

Bu kanuna ulaşmak için tıklayınız.